Politica de confidențialitate

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Politica noastra de confidentialitate are la baza dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”)
Prin acest Document va informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acesteia.

Cine suntem și cum ne poți contacta: vezi pagina“Termeni și condiții”

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Creative Delice Srl cu protecția datelor la adresa de e-mail: office@topbakery.ro sau prin poștă sau curier la adresa : localitatea Cornetu, Jud. Ilfov, str. Șoseaua Alexandriei 181-169 – cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Informații personale pe care le colectăm

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dvs. inclusiv informații despre browserul dvs. web, adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. În plus, pe măsură ce răsfoiți pagini din site, colectăm informații despre paginile web individuale sau produsele pe care le vizualizați, ce site-uri web sau termeni de căutare v-au referit la site și informații despre cum interacționați cu site-ul. Ne referim la aceste informații colectate automat ca Informații despre dispozitiv.
De asemenea, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: Când vă creați un cont pe site-ul www.topbakery.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;


Cand lansati prima comanda, din Contul meu de pe platforma www.topbakery.ro va solicitam informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, adresa de facturare, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Cum utilizăm informațiile personale

Utilizăm informațiile despre comenzi pe care le colectăm, în general, pentru a îndeplini comenzile plasate prin intermediul site-ului (inclusiv procesarea informațiilor dvs. de plată, organizarea transportului și furnizarea de facturi și / sau confirmări de comenzi). În plus, folosim aceste Informații de comandă pentru:

 • Comunicarea cu dvs;
 • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale
 • Marketing
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Creative Delice Srl și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

În conformitate cu preferințele pe care le-ați împărtășit cu noi, vă vom oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre.
Utilizăm informațiile despre dispozitiv pe care le colectăm pentru a ne ajuta să monitorizăm potențialele riscuri (în special adresa IP) și, în general, să îmbunătățim și să optimizăm site-ul nostru (de exemplu, generând analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu Site-ul și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate).
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/ SMS/ telefonic/ etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în “Favorite” / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 •  Contactarea Creative Delice Srl folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.


Pentru apărarea intereselor noastre legitime pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web www.topbakery.ro și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele Dumneavoastra sunt destinate utilizarii de catre Creative Delice Srl. in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia:

 • firmei de curierat care asigura livrarea produselor comandate de Dumneavoastra, a eventualilor imputerniciti ai: Creative Delice Srl. care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;

Drepturile dumneavoastră

Creative Delice Srl. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul mentionat mai sus. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament – se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament – înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar dacă da, vă oferim accesul la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.
 • Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament – înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament – poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor, doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării, însă ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament – se referă la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și transmiterea acestor date altui operator.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru -în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • Dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.


Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris sau sub formă de text, scriind un email la office@topbakery.ro sau la nostru din localitatea Cornetu, Jud. Ilfov, str. Șoseaua Alexandriei 181-169.